ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

  • ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ:
    СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА
  • ПАРТНЬОРИ:

  • ОБЩИНА СИЛВАНО Д'ОРБА,
    РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ
  • ОБЩИНА БРЕГОВО,
    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ: BG161PO001/4.2-01/2008/005

“ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УПОТРЕБАТА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”

За ОПРР

За ОПРР

ОП „Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране...

Научете повече

За проекта

Проектa се финансира от ОП „Регионално Развитие” и се изпълнява от Сдружение за Регионална Инициатива, гр. София

Научете повече

Проекти

Вижте качените проекти от нашите потребители

Научете повече

Добавете ваш проект

Имате проект за възстановяеми енергийни източници? Качете вашия проект тук.

Научете повече

Проект „Подобряване качеството на околната среда чрез обмен на добри практики и прилагане на мерки за повишаване употребата на възобновяеми енергийни източници” се финансира от Оперативна Програма „Регионално Развитие” и се изпълнява от Сдружение за Регионална Инициатива, гр. София в партньорство с Община Брегово, Република България и Община Силвано Д'Орба, Италия и има за цел да подкрепи обмена на ноу-хау и най-добри практики чрез широко междурегионално сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и опазване на околната среда и природните ресурси.

Новини